top of page

Privacy Verklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die PEARLY BEAUTY BAR verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van PEARLY BEAUTY BAR, of om een andere reden persoonsgegevens aan PEARLY BEAUTY BAR verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


 


1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
PEARLY BEAUTY BAR, Installatieweg 22 - 1271 EM  - Huizen, 0631799045, KvK 60559632
De salon is bereikbaar via info@pearlybeautybar.nl of 0631799045


 


2. Welke gegevens verwerkt PEARLY BEAUTY BAR en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum 

b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
            \

c) telefoonnummer, e-mailadres
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) Voor – en na foto’s  

2.2 PEARLY BEAUTY BAR verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::  (onderstaand is eventueel aan te passen door organisatie)
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,


b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van PEARLY BEAUTY BAR;


c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) Voor- en na foto’s worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, wenkbrauwen, wimpers of tanden worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.
 
  3.    E-mail berichtgeving
PEARLY BEAUTY BAR gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van PEARLY BEAUTY BAR.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 
4. Bewaartermijnen
PEARLY BEAUTY BAR verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.
 
5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft PEARLY BEAUTY BAR passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
5.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt PEARLY BEAUTY BAR gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.
 
6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
6.1 Via de eigenaresse van PEARLY BEAUTY BAR kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. PEARLY BEAUTY BAR zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
6.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
6.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop PEARLY BEAUTY BAR je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van PEARLY BEAUTY BAR via info@pearlybeautybar.nl of 0631799045
 
7. Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.

bottom of page